Publicatie - Algoritmes in de onderwijscontext: een studie naar de perceptie, mening en houding van leerlingen en ouders in Vlaanderen

(21-12-2021) Elk jaar voert imec-mict-UGent en het kenniscentrum data en maatschappij een monitoring uit waarbij ze via een grootschalige bevraging de attitudes van relevante stakeholders bevraagt in een context waar algoritmes kunnen worden toegepast.

Dit jaar viel ons oog op de onderwijscontext waarbij we ouders en leerlingen hebben bevraagd naar hun attitudes ten opzichte van algoritmes in het onderwijs.

Uit de resultaten blijkt dat zowel ouders als leerlingen vrij positief staan ten aanzien van Artificiële Intelligentie (AI). Het zijn vooral de leerlingen die een zekere mate van bezorgdheid vertonen ten opzichte van AI. Ook als we specifieker kijken naar algoritmes in het onderwijs is er een vrij groot draagvlak bij ouders en leerlingen. Bij de meer persoonlijke doelstellingen (vb. het voorspellen van de slaagkansen) haken wel heel wat ouders af.

Op vlak van de gegevens die zo’n algoritmes mogen gebruiken trekken ouders en leerlingen aan hetzelfde zeil. Het gebruik van schoolgerelateerde informatie (vb. punten of leerevolutie) vinden ze aanvaardbaar, terwijl meer persoonlijke eigenschappen of achtergrondinformatie gebruiken voor velen niet aanvaardbaar is. Wanneer deze informatie geaggregeerd wordt op klasniveau is dit voor de meesten minder problematisch.

We merken bovendien dat zowel de ouders als de leerlingen weigerachtig zijn om inzichten van zo’n algoritmes te delen met organisaties die niet onmiddellijk verbonden zijn met de onderwijs context (vb. de technische ontwikkelaar van het algoritme).

Kortom, leerlingen en ouders staan open voor het gebruik van algoritmes in het onderwijs, maar hebben duidelijke bedenkingen waarvoor deze algoritmes zouden mogen dienen, welke data zou mogen gebruikt worden en met wie die inzichten zouden gedeeld mogen worden.

Het volledige rapport en een podcast over de resultaten van de survey zijn hier te vinden.