Vlaamse jongeren breken met digitale tradities, zo blijkt uit nieuwe imec.digimeter

(19-04-2022) Klassieke tv-abonnementen en Facebook kunnen jongeren steeds minder bekoren.

Vandaag presenteren we de veertiende editie van de imec.digimeter. Daaruit blijkt dat heel wat onlinediensten en -platformen waar we tijdens de coronapandemie massaal onze toevlucht tot namen het uitstekend blijven doen – én zelfs nog aan populariteit winnen. Onlineshoppen, betalen met de smartphone en persoonlijke data raadplegen via itsme: het zijn stuk voor stuk blijvertjes. 

Tegelijk gaan de jongere generaties steeds bewuster om met het (over)aanbod aan digitale toepassingen, en maken daarbij opvallende keuzes. Klassieke tv-abonnementen en platformen zoals Facebook, bijvoorbeeld, bekoren hen steeds minder. Anderzijds zien we bij jongeren ook een diepere digitale kloof ontstaan: een kwart van hen geeft aan niet (meer) mee te zijn met het digitale jargon, en dreigt daardoor af te haken.

Onlinediensten veroveren Vlaanderen, en doen gebruikers nog meer naar de smartphone grijpen

Onder invloed van de coronapandemie werden een aantal onlinediensten versneld door het brede publiek opgepikt. Uit de nieuwste imec.digimeter-peiling blijkt nu dat heel wat van die nieuwe gewoontes ook effectief blijven hangen. Onlineshoppen is daarvan een mooi voorbeeld: 60% van de ondervraagde Vlamingen zegt nog steeds minstens maandelijks online boodschappen te doen. Dat is weliswaar een daling met 5 procentpunt ten opzichte van vorig jaar, maar nog altijd meer dan voor de coronacrisis.

Ook bankapps op de smartphone blijven populair. Ze worden door 57% van de Vlamingen minstens maandelijks gebruikt (+3 procentpunt) en door 37% zelfs wekelijks (+4 procentpunt). En apps zoals itsme zitten pas echt in de lift. Mobile DNA-onderzoek, dat smartphonegebruikers in staat stelt hun mobiele gewoontes te monitoren, toont dat 70 procent maandelijks een beroep doet op de authenticatie-app om persoonlijke data te raadplegen. Voor de coronapandemie bereikte de app amper 10 procent van de Mobile DNA-gebruikers.

Corona heeft dus een blijvende impact op hoe we ons digitaal gedragen en hoe vaak we onze smartphone gebruiken. Voor de gemiddelde Vlaming bedraagt die smartphone-schermtijd ondertussen 188 minuten (of meer dan 3 uur) per dag.

Jongeren gooien klassieke tv-abonnementen en Facebook overboord

Platformen voor videostreaming doen het eveneens goed: 55 procent van de Vlamingen heeft toegang tot een betalende videostreamingdienst, een toename van 5 procentpunt ten opzichte van vorig jaar en van 10 procentpunt in vergelijking met 2019. Netflix is met stip de populairste aanbieder, gevolgd door Disney+, Streamz en Amazon Prime.

Anderzijds lijken de klassieke tv-abonnementen daarvoor het gelag te betalen. In de categorie 25- tot 34-jarigen, bijvoorbeeld, heeft 24 procent geen tv-abonnement meer; bij de 35- tot 44-jarigen gaat het om 17 procent van de imec.digimeter-respondenten. En er valt nog meer disruptie te noteren.

“Ook Facebook zit in de hoek waar de klappen vallen en lijkt niet meer te beantwoorden aan de noden van de jongeren”, aldus Lieven De Marez, professor nieuwe communicatietechnologieën bij mict – een imec-onderzoeksgroep aan de UGent. “Specifiek bij de 16- tot 24-jarigen zien we het maandelijkse Facebook-gebruik terugvallen tot 76 procent – terwijl het platform in die leeftijdscategorie tot twee jaar geleden vlot de drempel van 90 procent haalde.”

“In diezelfde periode en binnen datzelfde segment is de populariteit van TikTok dan weer opvallend gestegen: van 11 procent naar 62 procent. Eigenlijk kunnen we stellen dat TikTok een zender is geworden, en een grote concurrent voor klassieke mediabedrijven”, duidt hij.

Een kwart van de 16- tot 24-jarigen is niet mee met het digitale jargon  

Uit de imec.digimeter blijkt eveneens dat de Vlaming – en opnieuw bij uitbreiding de jongeren – mediawijsheid steeds hoger in het vaandel dragen. Ze cumuleren minder sociale mediaplatformen, leggen zichzelf meer regels op, en zijn vragende partij voor meer controle over hun data.

Lieven De Marez: “Eigenlijk zouden we kunnen stellen dat een groeiend aantal Vlamingen een latrelatie aangaat met technologie. Enerzijds zien zij technologie als iets wat hun leven aangenamer maakt, maar anderzijds onttrekken zij zich bewust aan een aantal trends – en proberen zo hun grenzen te stellen. Tegelijk merken we echter dat de kloof met wie niet (meer) meekan nog verder wordt uitgediept.”

“We mogen ons absoluut niet blindstaren op de populariteit van apps om de digitale vaardigheden van de Vlaming in te schatten. Vooral bij jongeren blijkt dat misleidend: zij zijn misschien wel vingervlug met hun smartphone en TikTok, maar toch is 24 procent van de 16- tot 24-jarigen niet mee met het digitale jargon. Een gedeelde werkomgeving opzetten in de cloud, 5G, two-factor authentication, …voor 1 op 4 jongeren zijn het net iets teveel technische termen waarvan impliciet verondersteld wordt dat ze die kennen en beheersen. 17 procent zegt zelfs bepaalde digitale toepassingen te vermijden omdat zij er niet vertrouwd mee zijn. We staan als maatschappij voor een gigantische uitdaging om die digitale kloof zo snel mogelijk te verkleinen en uiteindelijk te dichten”, besluit hij.   

Als onafhankelijk onderzoekscentrum verbindt imec zich ertoe zijn expertise in te zetten om de feiten rond technologie en innovatie helder en objectief weer te geven, en zo de maatschappij te helpen ze te begrijpen en te plaatsen.

Over imec.digimeter

Imec.digimeter is een onafhankelijk onderzoeksproject dat sinds 2009 waardevolle informatie over Vlaamse mediagebruikers beschikbaar maakt voor instellingen, bedrijven en het grote publiek. Het nieuwe rapport (2021) is gebaseerd op een enquête bij 2972 Vlamingen van zestien jaar of ouder – representatief ingedeeld op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en provincie. Het volledige rapport kan online worden ingekeken op www.digimeter.be 

Over imec

Met meer dan 5.000 medewerkers van overal ter wereld, topwetenschappers en experten in verschillende onderzoeksdisciplines, een zeer geavanceerde R&D infrastructuur, en een uitgebreid partnernetwerk van wereldleiders uit de hightech-industrie, farma, ICT, ... Vlaamse en internationale bedrijven, start-ups, de academische wereld en kenniscentra, is imec ‘s werelds grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Imecs onderzoek omvat geavanceerde halfgeleidertechnologie en siliciumfotonica, oplossingen voor slimme gezondheidzorg, duurzame energie, duurzame mobiliteit en slimme steden, artificiële intelligentie, 5G-communicatie en sensortechnologieën en nog veel meer.

Imec zet zijn expertise en industrieel netwerk ook in om duurzame maatschappelijke impact in Vlaanderen te creëren. Zo ondersteunt imec zowel kleinere organisaties die over beperkte R&D-middelen beschikken als grotere bedrijven in hun innovatieproces. Imec draagt als strategisch onderzoekscentrum en actieve speler in netwerkorganisaties en sectorfederaties bij aan het innovatienetwerk in Vlaanderen door de publieke sector, overheden en bedrijven in Vlaanderen samen te brengen, de uitwisseling van open data mogelijk te maken, en kennisuitwisseling te stimuleren.

Imec heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, onderzoeksgroepen verspreid over de Vlaamse universiteiten, in Nederland en de VS, en vertegenwoordiging in China, Taiwan, Japan en India. In 2020 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 680 miljoen euro.

Meer informatie: www.imec.be

Imec is een geregistreerde merknaam voor de activiteiten van imec International (IMEC International, stichting van openbaar nut naar Belgisch recht), imec België (IMEC vzw, gesteund door de Vlaamse overheid), imec Nederland (Stichting IMEC Nederland, gesteund door de Nederlandse overheid), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.), imec China (IMEC Microelectronics Shanghai Co. Ltd.), imec India (IMEC India Private Limited), imec San Francisco (IMEC Inc.) en imec Florida (IMEC USA Nanoelectronics Design Center Inc.).

 

Contact: Pieter Van Nuffel, News and Science Communication officer, +32 16 28 80 79 // +32 499 46 86 70