PUBLICATIE - Algoritmes in het nieuws: appreciatie of aversie?

(08-09-2021) Appreciating News Algorithms: Examining Audiences’ Perceptions to Different News Selection Mechanisms

De afgelopen jaren hebben nieuwsalgoritmes een sterke intrede gemaakt in de nieuwsmediasector. In die evolutie groeit bij academici het idee om algoritmes ook in te zetten voor meer democratische doeleindes, om bijvoorbeeld de geconsumeerde diversiteit, of de mate waarin iemand wordt blootgesteld aan een divers nieuwsaanbod, te stimuleren en te promoten. Ondanks het potentieel van dit idee is er in het onderzoeksveld nog maar weinig geweten over hoe het publiek nieuwsalgoritmes en de principes die hieronder schuilgaan, beoordelen. Het is bijgevolg onduidelijk welk soort nieuwsalgoritme de voorkeur geniet én of een diversiteitsalgoritme de interesse kan opwekken van het publiek. In deze studie trachten we te onderzoeken of en welk nieuwsalgoritme de voorkeur geniet van het publiek. We focussen ons daarbij op drie soorten nieuwsalgoritmes die elk andere principes hanteren om nieuwsartikelen op een automatische manier te selecteren: (a) op basis van het leesgedrag en de interesses van een persoon (i.e., content-based similarity), (b) op basis van wat anderen lezen en interessant vinden (i.e., collaborative similarity), of (c) op basis van de geconsumeerde diversiteit (i.e., content-based diversity). De eerste twee algoritmes streven naar gelijkenis door respectievelijk te kijken naar het voorgaand nieuwsconsumptiegedrag van een persoon of het consumptiegedrag van iemand met een gelijkaardig profiel. Het derde algoritme, in tegenstelling, kijkt voornamelijk naar hoe nieuwsartikels verschillen van elkaar en hoe een persoon blootgesteld kan worden aan een zo divers mogelijk nieuwsaanbod. Resultaten van dit onderzoek tonen aan dat het publiek een grotere voorkeur heeft voor nieuwsselectieprincipes die behoren tot content-based similarity dan voor nieuwsselectieprincipes die behoren tot collaborative similarity of content-based diversity. We bespreken wat deze resultaten betekenen en hoe nieuwsalgoritmes ingezet  kunnen worden om bezorgdheden omtrent selectieve blootstelling aan te pakken. We introduceren daarvoor het concept van ‘gepersonaliseerde diversiteit’, waarbij het uiteindelijke doel van het diversiteitsalgoritme behouden blijft, maar waarbij er wel gebruik wordt gemaakt van de personalisatie-technieken die onder de meeste commerciële nieuwsalgoritmes schuilgaan en hen ook zo aantrekkelijk maken.

Lees de paper hier (of contacteer de auteurs voor een kopie).

Auteurs: Glen Joris, Frederik De Grove, dr. Kristin Van Damme & Prof. dr. Lieven De Marez

Joris, G., De Grove, F., Van Damme, K., & De Marez, L. (2021). Appreciating news algorithms: Examining audiences’ perceptions to different news selection mechanisms. Digital Journalism. https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1912626