RAPPORT - AI Barometer: kwart van Vlaamse bedrijven gebruikt AI

(02-05-2022)

In opdracht van het Departement Economie, Wetenschap en innovatie (EWI) werkten onderzoekers van imec-mict-UGent mee aan de AI Barometer. Deze AI-Barometer brengt de adoptie van, het gebruik van en de expertise in Artificiële Intelligentie (AI) bij Vlaamse bedrijven in kaart.

Een aantal bevindingen uit het rapport:

  • Bijna een kwart (23,2%) van de Vlaamse bedrijven wendt minstens één AI-technologie in de bedrijfsvoering aan: 11,3% gebruikt één technologie, 6,1% twee technologieën, 3,7% drie technologieën en 2,1% vier of meer AI-technologieën. AI blijkt daarbij beter ingeburgerd bij grote en middelgrote bedrijven.
  • De inzet van AI-technologie heeft een significante positieve impact op de competitiviteit van de Vlaamse bedrijven. AI maakte het voor 30,7% van de adopters mogelijk om het afgelopen jaar nieuwe of aanzienlijke verbeterde goederen of diensten op de markt te brengen. Bovendien kon een meerderheid (51,7%) het afgelopen jaar de kwaliteit van de ondernemingsprocessen verhogen, met een omzetstijging tot gevolg. Tot slot kon een derde (31,9%) van de adopters dankzij AI-technologie de kosten reduceren.
  • Het gebrek aan kennis, vaardigheden en expertise binnen de onderneming vormt de belangrijkste uitdaging bij de implementatie van AI-technologie. Dit geldt zowel voor de adopters als niet-adopters van de technologie. Bovendien ervaren bedrijven moeilijkheden om werknemers met de vereiste kennis, vaardigheden en expertise te selecteren en aan te werven. Bedrijven ondervinden daarnaast moeilijkheden om mogelijke AI-toepassingen in te schatten, wat opnieuw wijst op een gebrek aan kennis over de toepasbaarheid van AI-technologie.

 

Wil je nog meer weten over het gebruik van AI bij Vlaamse bedrijven? Lees dan hier het rapport.

 

 

Contact: Prof. Tom Evens