VACATURE - Doctoraatsbursaal “Sportsponsoring als vehikel voor gokaanbieders: Hoe sportsponsoring door gokaanbieders consumenten beïnvloedt en bijdraagt aan gokschade”.

(26-01-2023) Uiterste inschrijvingsdatum: 28 februari 2023

Voor het FWO project “Sportsponsoring als vehikel voor gokaanbieders: Hoe sportsponsoring door gokaanbieders consumenten beïnvloedt en bijdraagt aan gokschade” zijn de vakgroepen Communicatiewetenschappen en Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent op zoek naar een voltijds doctoraatsonderzoeker. Dit vierjarige project zal worden gerealiseerd onder promotorschap en begeleiding van Prof. dr. Tom Evens, Prof. dr. Bram Constandt en dr. Steffi De Jans.

Het project zal analyseren hoe sportsponsoring door gokaanbieders consumenten (zowel sportfans als niet-sportfans) beïnvloedt in termen van gok-gerelateerde overtuigingen, attitudes en gedragingen. Daarnaast wordt de rol van morele geschiktheid van de sponsoring en teamidentificatie onderzocht. Dit project zal resulteren in inzichten in en aanbevelingen voor overheidsbeleid, regelgevende instanties en sportbestuursorganen. Een combinatie van kwantitatieve (vb. experimenteel onderzoek) en kwalitatieve (vb. interviews en focusgroepen) onderzoeksmethodes zal worden aangewend om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen.

Door het interdisciplinaire karakter van het doctoraatsproject zal het succesvol afronden van het doctoraat leiden tot het verkrijgen van een interdisciplinaire doctoraatstitel van de Universiteit Gent in zowel de communicatiewetenschappen (Vakgroep Communicatiewetenschappen) als de gezondheidswetenschappen (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen).

Takenpakket

 • Je voert het onderzoek uit en schrijft binnen een termijn van vier jaar een proefschrift aan de hand van gepubliceerde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.
 • Je deelt tussentijdse resultaten via wetenschappelijke artikels en lezingen op conferenties.
 • Je draagt bij aan initiatieven die het onderzoek voor een ruimer publiek ontsluiten.
 • Je zal werken aan de onderzoeksgroepen Sportmanagement (https://sportmanagementugent.com), Media, Innovatie & Communicatietechnologieën (www.mict.be) en Center for Persuasive Communication (https://cepec.ugent.be).
 • Je bent bereid om het grootste deel van je aanstelling aan onderzoek te besteden, maar hebt ook zin om een kleine rol te spelen in het onderwijs en de administratie van beide vakgroepen en opleidingen.

Aanbod

 • Je aanstelling kan ten vroegste starten op 3 april 2023, maar een andere (latere) startdatum is steeds mogelijk na overleg.
 • Je krijgt een eerste contract van een jaar aangeboden, gevolgd door een evaluatie. Als die evaluatie gunstig is, wordt het contract verlengd met nog drie jaar.
 • Je voltijdse maandelijkse beurs wordt berekend volgens de arbeidsvoorwaarden voor doctoraatsbursalen. Meer informatie over de salarisschalen van de UGent vind je op https://www.ugent.be/nl/vacatures/salarisschalen.
 • Je geniet enkele voordelen die de Universiteit Gent aanbiedt (zoals een ruim opleidingsaanbod, terugbetaling van je woon-werkverkeer met openbaar vervoer en ecocheques). Voor een volledig overzicht van de personeelsvoordelen aan de UGent, zie http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm.
 • Je aanstelling wordt gefinancierd via het FWO project “Sportsponsoring als vehikel voor gokaanbieders: Hoe sportsponsoring door gokaanbieders consumenten beïnvloedt en bijdraagt aan gokschade”.
 • Je doet onderzoek naar een maatschappelijk uiterst relevant en actueel thema.
 • Je komt terecht in een constructieve werkomgeving die volop kansen biedt om je verder te ontplooien en bij te scholen, door onder meer het kunnen volgen van cursussen bij de Doctoral Schools.
 • Bij het succesvol afronden van het doctoraatstraject ontvang je een interdisciplinaire doctoraatstitel van de Universiteit Gent in zowel de communicatiewetenschappen (Vakgroep Communicatiewetenschappen) als de gezondheidswetenschappen (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen).

Functieprofiel

Om in aanmerking te komen voor de functie, dien je te voldoen aan volgende vereisten:

 • Je hebt een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) in een relevant domein voor het project in de sociale of humane wetenschappen (vb. communicatiewetenschappen, lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, economie, marketing, management, (sociale) psychologie, bestuurskunde, politieke wetenschappen, criminologie, geschiedenis, …).
 • Je behaalde goede studieresultaten en blinkt uit in onderzoek (zoals blijkt uit je masterscriptie of eventuele andere publicaties). Studenten die hun masteropleiding in 2023 plannen af te ronden kunnen ook kandideren.
 • Je hebt enige affiniteit met het onderzoeksonderwerp.
 • Je hebt ervaring met kwalitatief (diepte-interviews) en/of kwantitatief (experimenteel) onderzoek. Je bent bereid je vaardigheden verder aan te scherpen.
 • Je beschikt over goede analytische vaardigheden, en hebt ervaring met statistische software pakketten.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk vlot en helder communiceren in het Nederlands en het Engels. Het schrikt je niet af om Engelstalige publicaties te schrijven.
 • Je bent gemotiveerd, creatief, flexibel en hebt een passie voor academisch onderzoek.
 • Je bent georganiseerd en zorgvuldig.
 • Je bent in staat autonoom te werken, maar je kan ook functioneren in teamverband.
 • Je bent heel gemotiveerd om je interdisciplinaire doctoraatstitel te behalen en het vereiste curriculum af te werken.
 • Je hebt sociale vaardigheden die je helpen om voor een groep te spreken en gesprekken te leiden met diverse stakeholders.
 • Je hebt een hoge mate van verantwoordelijkheidszin en draagt ethiek, zowel in de omgang met mensen als in wetenschappelijk onderzoek, hoog in het vaandel.

Solliciteren

Solliciteren kan alleen online via e-mail gericht aan de promotoren Prof. dr. Tom Evens (tom.evens@ugent.be), Prof. dr. Bram Constandt (bram.constandt@ugent.be) en dr. Steffi De Jans (steffi.dejans@ugent.be) tot de uiterste inschrijvingsdatum (28 februari 2023). Gelieve uw kandidatuur aan alle drie de promotoren te richten. We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via e-mail bezorgd worden.

Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:

 • Je cv
 • Je motivatiebrief
 • Een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit)
 • Eventueel andere documenten: een referentiebrief, studieresultaten, ..
De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan die in aanmerking komt om te solliciteren.


Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met Prof. dr. Bram Constandt (bram.constandt@ugent.be; +32 9 264 94 37) of dr. Steffi De Jans (steffi.dejans@ugent.be).