Visie en Toekomstperspectieven

Inleiding

Met een collectie van meer dan 600.000 objecten beschikt de Universiteit Gent over de grootste academische erfgoedverzameling van Vlaanderen. Unieke topstukken gaan terug tot de begindagen van de universiteit of getuigen van het innovatieve onderzoek waarvoor de UGent tot op vandaag bekendstaat.

Deze prachtige collectie krijgt voortaan een nieuw onderkomen in het Gents Universiteitsmuseum. Het ‘GUM’ wordt een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken. Het slaat een brug tussen enerzijds de academisch-wetenschappelijke bedrijvigheid aan de Gentse universiteit en anderzijds de maatschappij waarbinnen dat wetenschappelijk denken en doen plaatsvinden. Bezoekers zullen ontdekken dat nuance, twijfel en context binnen wetenschapsbeoefening een belangrijke rol spelen.

Het GUM wil een museum van de 21ste eeuw zijn, een ontmoetingsplek die uitnodigt om actief deel te nemen aan het hedendaags wetenschappelijk én maatschappelijk debat.

Voor onderzoekers vormt het museum een platform om hun passie voor wetenschap met het grote publiek te delen en het te inspireren. De bezoekers worden aangezet tot reflectie en kritisch denken en kunnen op hun beurt actief aan het onderzoek participeren.

Missieverklaring

Het Gents Universiteitsmuseum slaat een brug tussen de academisch-wetenschappelijke bedrijvigheid beoefend aan de Universiteit Gent en de maatschappij, waakt over het museaal erfgoed dat voortkomt uit of verzameld werd binnen die bedrijvigheid, ontsluit ze op een eigentijdse manier en ambieert via een wetenschapsfilosofisch verhaal een zo breed mogelijk publiek te enthousiasmeren. Ze straalt de waarden van haar instelling (Universiteit Gent) uit en zetten ze kracht bij.

Dubbele focus

Het Gents Universiteitsmuseum profileert zich nadrukkelijk als:

 • Een museum van en voor de Universiteit Gent:
  Het Universiteitsmuseum straalt de waarden van de UGent uit en vormt een belangrijk onderdeel van haar missieverklaring [URL missieverklaring UGent]. Het Universiteitsmuseum ondersteunt daarnaast actief en passief de kerntaken van de UGent, met name onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De collectie is stevig verankerd met de Universiteit Gent van vroeger, nu en morgen.
 • Een museum zoals alle andere musea:
  Het Universiteitsmuseum positioneert zich binnen het Vlaamse en internationale cultureel erfgoedveld. De internationale museumorganisatie ICOM omschrijft musea als:
  “A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.”
  De Vlaamse Gemeenschap verlangt van musea een kwaliteit op vlak van collectiebeleid, depotbeleid, onderzoek op collecties, publiekswerking en participatie. Het Gents Universiteitsmuseum zet hier hoog op in en staat daarnaast voor een transparante en professionele werking achter de schermen.

De ideeën achter de publiekswerking

De overkoepelende boodschap van het Gents Universiteitsmuseum omvat drie grote ideeën:

 1. Wetenschap is een menselijke activiteit.
  We doorprikken de illusie van ‘de wetenschapper in zijn ivoren toren’. Wetenschap is een menselijke zoektocht naar betrouwbare kennis en dus onderhevig aan de valkuilen van rede, twijfel en emotie.
 2. Aan wetenschap doen is ‘Durven Denken’.
  Om tot betrouwbare kennis te komen moet men vaak tegen zijn intuïtie durven ingaan en durven mislukken. Wetenschappelijk onderzoek vergt een gezonde dosis creativiteit en de durf om buiten de bestaande lijnen te denken.
 3. Wetenschap is een dynamisch concept.
  Wetenschap en maatschappij staan in continue wisselwerking met mekaar. Ook onderzoek  is onderhevig aan trends en evoluties. Dat referentiekader bepaalt mee hoe we naar de wetenschap kijken en op welke manier we aan onderzoek doen.

De organisatie

Het Gents Universiteitsmuseum maakt integraal deel uit van de Universiteit Gent. Het zal in de nabije toekomst een onderdeel zijn van de centrale UGent-entiteit ‘Academisch Erfgoed en Archief’, net als de Plantentuin en het Universiteitsarchief. De verschillende kleinere musea van de UGent zullen vanaf dan niet meer afzonderlijk bestaan.

De centrale entiteit wordt aangestuurd door een coördinator. De werking wordt ondersteund door een Adviesraad Academisch Erfgoed en Archief, met daarin vertegenwoordigers en experts van binnen en buiten de Universiteit Gent. De coördinator en Adviesraad leggen verantwoording af aan het Directiecollege, het Bestuurscollege en de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent.