Een nieuw museum

 


MSlides Boxet een collectie van meer dan 400.000 objecten beschikt de Universiteit Gent over de grootste academische erfgoedverzameling van Vlaanderen. Unieke topstukken gaan terug tot de begindagen van de universiteit of getuigen van het innovatieve onderzoek waarvoor de UGent tot op vandaag bekend staat.

Deze prachtige collectie krijgt voortaan een nieuw onderkomen in het Gents Universiteitsmuseum. Het ‘GUM’ wordt een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken. Het slaat een brug tussen enerzijds de academisch-wetenschappelijke bedrijvigheid aan de Gentse universiteit en anderzijds de maatschappij waarbinnen dat wetenschappelijk ‘denken en doen’ plaatsvinden. Bezoekers zullen ontdekken dat nuance, twijfel en context binnen wetenschapsbeoefening een belangrijke rol spelen.

Het GUM wordt een museum van de 21ste eeuw, een ontmoetingsplek die uitnodigt om actief deel te nemen aan het hedendaags wetenschappelijk én
maatschappelijk debat. Voor onderzoekers vormt het museum een platform om hun passie voor wetenschap met het grote publiek te delen en het te inspireren. De
bezoekers worden aangezet tot reflectie en kritisch denken en kunnen op hun beurt actief aan het onderzoek participeren.

Missieverklaring

Het Gents Universiteitsmuseum slaat een brug tussen de academisch-wetenschappelijke bedrijvigheid beoefend aan de Universiteit Gent en de maatschappij, waakt over het museaal erfgoed dat voortkomt uit of verzameld werd binnen die bedrijvigheid, ontsluit ze op een eigentijdse manier en ambieert via een wetenschapsfilosofisch verhaal een zo breed mogelijk publiek te enthousiasmeren. Ze straalt de waarden van haar instelling (Universiteit Gent) uit en zetten ze kracht bij.

Een groene wetenschapsparel bij het toekomstige MuseumpleinPlan locatie

Het nieuwe Gents Universiteitsmuseum ligt in het midden van de Gentse Plantentuin aan Campus Ledeganck, een unieke locatie, in de buurt van de Gentse binnenring, station Gent-Sint-Pieters en het Citadelpark. De Plantentuin, een plek van wetenschap, rust en schoonheid, zal mee deel uitmaken van de museumsite en de bezoekervaring. Het nieuwe museum ligt op een voetstap van twee grote Gentse kleppers, S.M.A.K. (hedendaagse kunsten) en MSK Gent (schone kunsten), en van het toekomstige Museumplein dat daar zal ontwikkeld worden.

Het nieuwe museum verenigt het DNA van Gent, als stad van kennis en cultuur, met dat van de Universiteit Gent, een kritische en creatieve gemeenschap van studenten, wetenschappers en andere medewerkers. Zowel de Gentenaars als de UGenters (43.000 studenten & 9.000 medewerkers) moeten zich hier thuis voelen. Het Gents Universiteitsmuseum heeft de ambitie om zich stevig op de kaart te zetten binnen het Gentse culturele en museale veld. Het wordt dus veel meer dan een museum van en voor de academische gemeenschap.

Dubbele focus

Het Gents Universiteitsmuseum profileert zich nadrukkelijk als:

  • Een museum van en voor de Universiteit Gent:
    Het Universiteitsmuseum straalt de waarden van de UGent uit en vormt een belangrijk onderdeel van haar missieverklaring. Het Universiteitsmuseum ondersteunt daarnaast actief en passief de kerntaken van de UGent, met name onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De collectie is stevig verankerd met de Universiteit Gent van vroeger, nu en morgen.
  • Een museum zoals alle andere musea:
    Het Universiteitsmuseum positioneert zich binnen het Vlaamse en internationale cultureel erfgoedveld. De internationale museumorganisatie ICOM omschrijft musea als:
    “A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.”
    De Vlaamse Gemeenschap verlangt van musea een kwaliteit op vlak van collectiebeleid, depotbeleid, onderzoek op collecties, publiekswerking en participatie. Het Gents Universiteitsmuseum zet hier hoog op in en staat daarnaast voor een transparante en professionele werking achter de schermen.

Een museum voor iedereen die durft denkenStudent Skelet

Het Gents Universiteitsmuseum richt zich op een brede doelgroep met interesse in wetenschap in al haar facetten. Naast een uitgebreide werking rond leerlingen en studenten uit het secundair en hoger onderwijs, zal dit museum ook een bijzondere plek innemen in het rijke Gentse museumlandschap en
een breed wetenschap- en kunstminnend publiek aanspreken.

Natuurlijk behoren ook de eigen studenten en de academische gemeenschap tot onze kerndoelgroepen. Zij zullen mee invulling geven aan de forumfunctie van het museum. Een plek voor wetenschap en nieuwsgierigheid.

Tijdens academiejaar 2018-2019 lanceert het Gents Universiteitsmuseum ook MuST, het Museum Student Team! Een team studenten uit een diversiteit aan opleidingen gaat een jaar lang op ontdekking in de ontwikkeling van het nieuwe museum. Dat gebeurt aan de hand van workshops,
brainstormsessies, activiteiten, projecten en veel meer.

De organisatie

Het Gents Universiteitsmuseum maakt integraal deel uit van de Universiteit Gent. Het is een onderdeel van de centrale UGent-entiteit ‘Academisch Erfgoed en Archief’, net als de Plantentuin en het Universiteitsarchief.

De centrale entiteit wordt aangestuurd door een intendant. De werking wordt ondersteund door een Adviesraad Academisch Erfgoed en Archief, met daarin vertegenwoordigers en experts van binnen en buiten de Universiteit Gent. De coördinator en Adviesraad leggen verantwoording af aan het Directiecollege, het Bestuurscollege en de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent.