Ondersteuning

Het team van het Gents Universiteitsmuseum biedt heel wat ondersteuning aan verschillende onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Dit sluit immers aan bij één van haar kerndoelstellingen: aansluiting houden met het onderwijs en onderzoek van de UGent.

Het Gents Universiteitsmuseum beheert een vouchercollectie met zowel voucherspecimens als types van vrijlevende nematoden (rondwormen). De conservator van deze collectie werkt zelf op een superfamilie van deze dieren en beschrijft nieuwe soorten die wereldwijd nog ontdekt worden.
E-mail: .

De collecties worden gebruikt als studiemateriaal bij talloze opleidingsonderdelen binnen diverse opleidingen van de UGent en voor bachelor- en masterproeven.

Het team van het Gents Universiteitsmuseum verleent haar expertise bij het wetenschappelijk onderzoek van grote zeezoogdieren, verschillende culturen en gemeenschappen, bij het dierkundig en plantkundig onderzoek, ...

We zetten ook graag in op het ondersteunen van maatschappelijke valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten de UGent. U kan altijd contact opnemen met onze specialisten. Zij helpen u graag verder.

Ook ondersteunen we het onderwijs van externe onderwijsinstellingen: bv. gidsenopleidingen, kunstonderwijs (bv. tekenen in de museumzalen). Ook ons educatief aanbod is erop gericht verder ondersteuning te bieden bij onderwijs en onderzoek.

In de opleiding Diergeneeskunde worden voor volgende opleidingsonderdelen practica georganiseerd in het Museum Morfologie of met collectiestukken:
Opleidingsonderdelen van de Faculteit Diergeneeskunde:

  • Algemene anatomie (G000640) – bachelor Diergeneeskunde (lesgever: Simoens, Paul)
  • Embryologie en Teratologie (G000715) – bachelor Diergeneeskunde (lesgever: Cornillie, Pieter)
  • Dierkunde (G000681) – bachelor Diergeneeskunde (lesgever: Cornillie, Pieter)
  • Topografische en klinische anatomie I (G000464) – bachelor Diergeneeskunde (lesgever: Simoens, Paul)
  • Topografische en klinische anatomie II (G000088) – bachelor Diergeneeskunde (lesgever: Simoens, Paul)
  • Topografische en klinische anatomie III (G000691) - bachelor Diergeneeskunde (lesgever: Simoens, Paul)

In het kader van de opleiding Dierenzorg van de Hogeschool Gent worden practica georganiseerd:

  • Het 7de jaar Dierverzorging Roeselare, 1 dag.