Projecten

Het Gents Universiteitsmuseum draagt haar projectwerking hoog in het vaandel. Projecten helpen niet alleen de UGent vooruit, maar bieden vaak ook inzichten die breder kunnen verspreid worden met partners en bezoekers. Een greep uit de recente projecten:

ABS – Archiefbeheerssysteem: ontwikkeling collectieportaal

Project van UGent
2014 – 2018
Coördinator: Isabel Rotthier

Het ABS-project is gericht op de ontwikkeling van een collectieportaal, dat binnen de UGent archieven, gebouwen, personen, collecties en collectiestukken ontsluit voor het brede publiek. Het project wordt gecoördineerd door het Universiteitsarchief en de Directie ICT in samenwerking met de medewerkers van het Gents Universiteitsmuseum. 

Balans en perspectief. Verkenning en ontwikkeling van de erfgoedgemeenschap rond academisch erfgoed in Vlaanderen.

Project in het kader van het Projectsubsidies voor Ontwikkelingsgerichte en Internationale Projecten in het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet, i.s.m. het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed (Universiteit Antwerpen, Vlaamse Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent)
2013 – 2014
Coördinator: Simon Leenknegt.

Tijdens het project 'Balans en perspectief' van het Interuniversitair Platform voor Academisch erfgoed werd het academisch erfgoed in Vlaamse universiteiten en hogescholen doorgelicht. Het project bracht interessante feiten aan het licht over de aard, toestand en waarde van het Vlaamse academisch erfgoed. De resultaten van het project werden gebundeld in een boek ([URL]. De collectiebeschrijvingen zijn eveneens te bekijken [URL]

'Horen, zien en voelen ... Weten of geloven'

Project in het kader van projecten Wetenschap en Maatschappij (UGent)
2010 – 2017
Coördinator: Dominick Verschelde

Het project is gericht op het ontwikkelen van een educatieve workshop voor leerlingen van 8 tot 14 jaar, maar beoogt ook oudere leden van het publiek. Het is meer dan ooit actueel om vanaf jonge leeftijd een kritisch denkvermogen bij kinderen aan te leren, teneinde hen voor te bereiden op een maatschappij waar de informatiestroom onbeperkt is, en waar verschillende stromen van misleidende informatie (al dan niet ideologisch gestuurd) op hen afkomt. De workshop richt zich op het gebruik van zintuigen om het kritisch denken aan te wakkeren.

'Voorbereidende studie tot het oprichten van een nieuw universiteitsmuseum'

Project in het kader van projecten Wetenschap en Maatschappij (UGent)
2012 - 2016
Coördinator: Willem Dedobbeleer

De bedoeling van dit project is om te onderzoeken wat de vereisten en wenselijkheden zijn voor een nieuw (overkoepelend) universiteitsmuseum, in het algemeen en voor Universiteit Gent in het bijzonder. Om die reden worden ook enkele 'contactmomenten' georganiseerd, zoals een colloquium en gemeenschappelijke tentoonstellingen. Het project heeft ook een praktisch luik, zoals het schrijven van een businessplan en het voorbereiden van subsidiedossiers.

Marketing in practice: Strategisch Marketingplan voor het Gents Universiteitsmuseum

Studentenproject voor opleidingsonderdeel 'Marketing in practice' (titularis: prof. dr. Anneleen Van Kerckhove) in Master of Science in Business Economics (UGent)
2016 – 2017

Het project heeft als doel om een strategisch marketingplan te ontwikkelen voor het toekomstige Gents Universiteitsmuseum, dat voortbouwt op de vorderingen in het inhoudelijke en scenografische concept van het museum. In grote lijnen wordt gefocust op het segmenteren van het doelpubliek en het uitwerken van (aanzet tot) marketingplan voor elke doelgroep.

Werkcollege Marketing Planning: marketingplan voor het Gents Universiteitsmuseum

Studentenproject voor opleidingsonderdeel 'Marketing Planning' (titularis: prof. dr. Hendrik Slabbinck) in Master of Science in de Handelswetenschappen (UGent)
2013 – 2014

De doelstelling was het uitwerken van een integraal inhoudelijk concept voor het toekomstige Gents Universiteitsmuseum.

Praktijkassistent 'Public outreach'

Project van de Faculteit Wetenschappen (UGent)
2014 – 2015
Coördinator: Jelle De Schrijver

Het project is erop gericht om het bezoekersbereik te verhogen, de kwaliteit van de aangeboden workshops te vergroten, professionalisering van de vrijwillige gidsen te voorzien en nieuwe gidsen te rekruteren met het oog op het toekomstige Gents Universiteitsmuseum.