Master- en Bachelorproeven en Doctoraatsverhandelingen

Ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek stimuleert het Gents Universiteitsmuseum het schrijven van doctoraats-, master- of bachelorverhandelingen op basis van haar collectie en/of met behulp van de expertise van het GUM-team. Hier vindt u een overzicht van de verhandelingen van afgelopen jaren. Wenst u zelf een bachelor- of masterproef te schrijven of te begeleiden (vakspecifiek en/of museologisch)? Wij staan open voor uw voorstel.

Doctoraatsverhandelingen

Mercelis (J.), Leo H. Baekeland (1863-1944) as scientific entrepreneur. A transatlantic perspective on the science-industry nexus, Gent, Universiteit Gent, 2013. (Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van Doctor in de Geschiedenis)

Masterproeven

Brand (R.), De laterale neusklieren bij de hond, Gent, Universiteit Gent, 2016, 21 p. (Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Diergeneeskunde)

Desmet (M.), Omentale pathologiën, Gent, Universiteit Gent, 2015, 32 p. (Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Diergeneeskunde)

Dobbelaere (E.), De wortels van tatoeage, in mens en maatschappij, Gent, Universiteit Gent, 2015. (Masterproef voorgelegd tot het behalen van de academische graad van Master in de Kunstwetenschappen)

Verstreken (J.), De hond als proefdiermodel voor de mens, Gent, Universiteit Gent, 2015, 36 p. (Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Diergeneeskunde)

De Vreese (S.), Histologische aspecten van het uitwendig gehoorkanaal van walvisachtigen, Gent, Universiteit Gent, 2014, 64 p. (Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Diergeneeskunde)

Dom (H.), Vasculaire opspuit- en afgietseltechnieken: een overzicht, Gent, Universiteit Gent, 2014, 42 p. (Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Diergeneeskunde)

Migneau (J.), Vertekende beelden. Hoe België koloniaal Congo voorstelde met beelden (1908 – 2010), Gent, Universiteit Gent, 2014. (Masterproef voorgelegd tot het behalen van de academische graad van Master in de Kunstwetenschappen)

Verstraeten (A.), Literatuurstudie over de oorzaken van walvisstrandingen, Gent, Universiteit Gent, 2014, 64 p. (Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Diergeneeskunde)

Van Hooreweghe (J.), Van 1d naar 3d - Historiek van het landmetersinstrumentarium, Gent, Universiteit Gent, 2013. (Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Geomatica en Landmeetkunde)

Cromphout (S.), Mijlpalen in het onderzoek naar warmtestraling – De bank van Melloni en infrarood metingen van zwarte stralerspectra, Gent, Universiteit Gent, 2011. (Masterproef voorgelegd tot het behalen van de academische graad van Master in de Fysica en Sterrenkunde)

Rozek (J.), Onderzoek van historisch topografisch instrumentarium – Studie in het kader van de twintigste verjaardag van de opleiding geomatica en cartografie, Gent, Universiteit Gent, 2011. (Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Geografie)

Bachelorproeven

Busschots (M.), Tentoonstelling: Overgangsrituelen – over adolescentie, hofmakerij, paringsrituelen en dodencultus in de dierenwereld. Voorbereiding en opbouw van een tentoonstelling rond het onderwerp 'Rituelen' ter gelegenheid van Erfgoeddag 24 april, Gent, Universiteit Gent, 2016. (Bachelorproef ingediend tot het behalen van de graad van Bachelor in de Biologie)

Dekegel (S.), Tentoonstelling: Overgangsrituelen: over adolescentie, hofmakerij, paringsrituelen en dodencultus in de dierenwereld. Voorbereiding en opbouw van een tentoonstelling rond het onderwerp 'Rituelen' ter gelegenheid van Erfgoeddag 24 april 2016, Gent, Universiteit Gent, 2016. (Bachelorproef ingediend tot het behalen van de graad van Bachelor in de Biologie)

Van den Bulcke (L.), Tentoonstelling: Overgangsrituelen: over adolescentie, hofmakerij, paringsrituelen en dodencultus in de dierenwereld. Voorbereiding en opbouw van een tentoonstelling rond het onderwerp 'Rituelen' ter gelegenheid van Erfgoeddag 24 april 2016, Gent, Universiteit Gent, 2016. (Bachelorproef ingediend tot het behalen van de graad van Bachelor in de Biologie)

Bas (J.), Intraspecifieke morfometrische analyse van Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758), het konijn en Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766), de muskusrat met beenderen-identificatie van een rattenskelet, Gent, Universiteit Gent, 2015. (Bachelorproef ingediend tot het behalen van de graad van Bachelor in de Biologie)

Cartuyvels (E.), Tentoonstelling 'Erf-goed': over neerhofdieren en andere kunstmatige selecties, Gent, Universiteit Gent, 2015. (Bachelorproef ingediend tot het behalen van de graad van Bachelor in de Biologie)

Faes (S.), Interspecifieke morfometrische analyse van schedels van verschillende haasachtigen, Lagomorpha, en knaagdieren, Rodentia, met beenderenidentificatie van een konijnenskelet, Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758), Gent, Universiteit Gent, 2015. (Bachelorproef ingediend tot het behalen van de graad van Bachelor in de Biologie)

Lanssens (T.), Lagomorpha / Rodentia - morfometrie Interspecifieke morfometrische analyse van het postcraniaal skelet van verschillende haasachtigen (Vertebrata, Mammalia, Lagomorpha) en knaagdieren (Vertebrata, Mammalia, Rodentia) aanwezig in de collectie van het Museum voor Dierkunde en het Afrika Museum (Tervuren), met beenderen-identificatie van een konijnen- en rattenskelet, Gent, Universiteit Gent, 2015. (Bachelorproef ingediend tot het behalen van de graad van Bachelor in de Biologie)