Een nieuw museum

De prachtige collectie van de Universiteit Gent krijgt volgend academiejaar een nieuw onderkomen in het Gents Universiteitsmuseum. 

Met een collectie van meer dan 400.000 objecten beschikt de Universiteit Gent over de grootste academische erfgoedverzameling van Vlaanderen. Unieke topstukken gaan terug tot de begindagen van de universiteit of getuigen van het innovatieve onderzoek waarvoor de UGent tot op vandaag bekendstaat. Deze prachtige collectie krijgt voortaan een nieuw onderkomen in het Gents Universiteitsmuseum. Het ‘GUM’ wordt een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken. Het slaat een brug tussen enerzijds de academisch-wetenschappelijke bedrijvigheid aan de Gentse universiteit en anderzijds de maatschappij waarbinnen dat wetenschappelijk denken en doen plaatsvinden.

Bezoekers zullen ontdekken dat nuance, twijfel en context binnen wetenschapsbeoefening een belangrijke rol spelen. Het GUM wordt een museum van de 21ste eeuw, een ontmoetingsplek die uitnodigt om actief deel te nemen aan het hedendaags wetenschappelijk én maatschappelijk debat. Voor onderzoekers vormt het museum een platform om hun passie voor wetenschap met het grote publiek te delen en het te inspireren. De bezoekers worden aangezet tot reflectie en kritisch denken en kunnen op hun beurt actief aan het onderzoek participeren.


Het museum wordt ingericht in de Campus Ledeganck van de UGent, naast de Plantentuin.