Vaste Tentoonstelling

De prachtige collectie van de Universiteit Gent krijgt vanaf 2019 een nieuw onderkomen in het Gents Universiteitsmuseum. Het ‘GUM’ wordt een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken. Het slaat een brug tussen enerzijds de academisch-wetenschappelijke bedrijvigheid aan de Gentse universiteit en anderzijds de maatschappij waarbinnen dat wetenschappelijk denken en doen plaatsvinden. Bezoekers zullen ontdekken dat nuance, twijfel en context binnen wetenschapsbeoefening een belangrijke rol spelen.


Het museum wordt ingericht in de Campus Ledeganck van de UGent, naast de Plantentuin.


Tot aan de opening in 2019 zijn de deelcollecties van de UGent nog te bezoeken op hun oude locaties.