Collectie Archeologie

Het Archeologisch Museum verrast haar bezoekers met een verzameling van archeologische voorwerpen uit Egypte, Griekenland, Italië, Spanje en Duitsland. Ook bodemvondsten uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen zijn te zien; het resultaat van zowel toevalstreffers sinds de achttiende eeuw als van het systematisch archeologisch onderzoek van de Gentse universiteit vanaf 1950.

De collectie bestaat uit archeologische voorwerpen die in de loop van de 19de en 20ste eeuw zijn verzameld vanaf de stichting van de Universiteit Gent in 1817. Aan de basis van de verzameling ligt de kanunnik Martin-Jean de Bast (1753 – 1825), die zijn collectie prehistorische, Gallo-Romeinse en middeleeuwse vondsten nagenoeg integraal aan de universiteit naliet. De Bast was in zijn publicaties een pionier door te wijzen op het belang van de context van de archeologische vondsten en hun plaats als materiële relicten in de geschiedenis. Een andere spilfiguur voor de collectie was kolonel Bernard Rottiers, die zich ook bewoog als archeoloog en marchand van kunst- en archeologische objecten. Een deel van zijn klassiek-mediterrane collectie ging naar de UGent.

Hét pronkstuk is de kurkmaquette die Antonio Chichi in de 18de eeuw maakte van het Pantheon in Rome. Die maquette is trouwens erkend als topstuk binnen het Vlaams decreet ter bescherming van roerend cultureel erfgoed. Daarnaast pakt het museum ook graag uit met spectaculaire vondsten van bronzen wapens en voorwerpen die aan het licht kwamen bij baggerwerken aan de Schelde, de Leie en de Dender, en bij graafwerken bij de dokken van Port-Arthur in Gent. Nauwelijks bekend is de aanwezigheid van indrukwekkende verzamelingen van Merovingische, middeleeuwse en post-middeleeuwse voorwerpen (sieraden, wapens, metalen huisraad, vaatwerk, glas, bouwceramiek etc.) die in 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw in het museum zijn beland. Veel is afkomstig van Gent zelf of van diverse Vlaamse steden en gemeenten.

Historiek van de collectie

Contact: