Collectie Etnografie

De Collectie Etnografie is de oudste volkenkundige collectie van Vlaanderen, bijna even oud als de universiteit zelf. Ongeveer 4000 voorwerpen telt ze, verdeeld over drie verzamelgebieden: Oceanië en Indonesië, de Noord- en Zuid-Amerika en Sub-Sahara-Afrika.

De Afrika-collectie is ondertussen de omvangrijkste, maar de eerste voorwerpen kwamen uit Java (Indonesië) en werden verworven in 1825. Enkele van de oudste stukken zijn twee beelden van Ganesha, de populaire Hindoe-Javaanse god met het olifantenhoofd die vereerd wordt als de god van de kennis en wijsheid. Een ander topstuk is de boomvarenstructuur uit Vanuatu (de voormalige Nieuwe Hebriden), dat op het eiland Ambrym diende als onderscheidingsteken.

De grondlegger voor de Etnografische Verzamelingen was professor Olbrechts die in jaren dertig van de vorige eeuw niet-westerse kunst doceerde. De afstudeerrichting die hij in Gent inrichtte, was in Europa zelfs de eerste in zijn soort. Het was zijn bedoeling om van de collectie een laboratorium te maken voor studenten in wat toen nog ‘primitieve kunst’ heette. Hij zorgde voor een wetenschappelijke onderbouwing voor de statuswisseling van etnografica naar kunst, wat hem internationale erkenning opleverde. Olbrechts was een groot pleitbezorger van het uitgangspunt dat etnische kunst op dezelfde hoogte staat als westerse kunst. Tussen 1937 en 1956 breidde hij de collectie uit met objecten uit Noord-Amerika, Melanesië, Ivoorkust en Centraal-Afrika.

De kracht van deze collectie bestaat erin verschillende visies op kunst van over de hele wereld te tonen. Wat vroeger beschouwd werd als primitieve kunst uit westerse kolonies, wordt vandaag gelukkig au sérieux genomen. De aandacht hiervoor in ons museum is een manier om de verscheidenheid en identiteit te conserveren.

Historiek van de collectie

Contact: