Historiek

Hoewel de Etnografische Verzamelingen in 1825 onder impuls van Koning Willem I van Oranje ontstond, is de grondlegger voor de Etnografische Verzamelingen zoals we ze vandaag kennen, professor Olbrechts. Hij doceerde in de jaren dertig van de vorige eeuw niet-westerse kunst. De afstudeerrichting die hij in Gent inrichtte, was in Europa zelfs de eerste in zijn soort. Het was zijn bedoeling om van de collectie een laboratorium te maken voor studenten in wat toen nog ‘primitieve kunst’ heette. Hij zorgde voor een wetenschappelijke onderbouwing voor de statuswisseling van ‘etnografica naar kunst’, wat hem internationale erkenning opleverde. Olbrechts was een groot pleitbezorger van het uitgangspunt dat etnische kunst op dezelfde hoogte staat als westerse kunst. Tussen 1937 en 1956 breidde hij de collectie uit met objecten uit Noord-Amerika, Melanesië, Ivoorkust en Centraal-Afrika.