Collectie Geschiedenis van de Geneeskunde

Trepanatieboren, zagen, amandelknipscharen, mond- en ooglidsperders; het is maar een greep uit de honderden geneeskundige instrumenten uit de collectie van het Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde. Ook deze collectie kent z'n oorsprong bij de stichting van de universiteit in 1817, toen koning Willem I hierop aanstuurde. De faculteit Geneeskunde stelde een 'Cabinet d'Instrument de Chirurgie' samen en dat aangevuld werd met allerlei schenkingen. Vandaag ontfermen professoren-emeriti zich over de collectie.

De collectie toont geneeskundige instrumenten uit de Gallo-Romeinse oudheid en uit de 18de, 19de en 20ste eeuw. Van de oor- neus- en keelziekten tot de verloskunde, van de psychiatrie tot dermatologie, elke tak van de geneeskunde wordt belicht.

De oorspronkelijke verzameling groeide in de 19de eeuw sterk aan door aankopen en schenkingen. Victor Deneffe (1835 - 1908), hoogleraar chirurgie en oogheelkunde aan de Universiteit Gent, stelde in de 19de eeuw een verzameling antieke chirurgische instrumenten samen uit de 1ste - 3de eeuw na Christus. De instrumenten waren afkomstig van archeologische opgravingen in Pompei en Herculaneum en in onze streken. Ook werden instrumenten uit andere collecties nagemaakt met het oog op de didactische volledigheid. Meer dan 700 voorwerpen in brons geven een beeld van de geneeskunde in die tijd. Het instrumentenkabinet stelt toestellen en instrumenten op. Die werden gebruikt voor de oogheelkunde, gynaecologie, anesthesie, verpleegkunde enzovoort. Bijzonder is een schilderij van Norbert Sauvage waarin hij een anatomische schouwing exposeert die stadsdokter Jan Palfyn in 1703 uitvoerde op een Siamese tweeling. Onder het beheer van de Stichting Jan Palfyn werd deze doelstelling verder uitgebreid.

Historiek van de collectie

Contact: