Historiek

Ook deze collectie kent z'n oorsprong bij de stichting van de universiteit in 1817, toen koning Willem I hierop aanstuurde. De faculteit Geneeskunde stelde een 'Cabinet d'Instrument de Chirurgie' samen en dat werd aangevuld met allerlei schenkingen. Victor Deneffe (1835 – 1908), hoogleraar chirurgie en oogheelkunde aan de Universiteit Gent, stelde in de 19e eeuw een verzameling antieke chirurgische instrumenten samen uit de 1e – 3e eeuw na Christus. Ook werden instrumenten uit andere collecties nagemaakt met het oog op de didactische volledigheid. Meer dan 700 voorwerpen in brons geven een beeld van de geneeskunde in die tijd.