Historiek

De geschiedenis van het Museum Morfologie keert terug naar het interbellum van de vorige eeuw. De oprichting ervan, in 1933, is een gevolg van de vernederlandsing van de universiteit enkele jaren eerder. Dat diergeneeskundig onderwijs meetelt als ‘hoger onderwijs’, werd hiermee bevestigd. De collectie is opgebouwd uit objecten die voortvloeien uit onderzoek en onderwijs aan de vakgroep Morfologie, en een klein deel uit schenkingen. Het museum verhuisde een aantal keren vooraleer het zich settelde in Merelbeke.