Collectie Geschiedenis van de Wetenschappen

Wie doorheen tweehonderd jaar geschiedenis van de wetenschappen wil kuieren, vindt z’n plaats in deze collectie. Verschillende disciplines, zoals fysica, wiskunde, biologie en chemie worden samen belicht. Zo zien we waar de analogieën en wisselwerkingen zitten. Want het heden is de optelsom van het verleden, niet?

Aan de hand van de technologische vooruitgang van deze instrumenten schetst het museum de geschiedenis van de verschillende wetenschapstakken. Daarom is de uitgebreide collectie (meer dan 5000 stukken) zo interessant. De kern van de verzameling zijn de instrumenten die aan de universiteit werden gebruikt in het onderwijs en onderzoek, sinds de oprichting in 1817. Dat patrimonium aan ‘oude’ instrumenten van de universiteit wordt bewaard en toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en bezoekers. Bliksemopwekkers, historische microscopen, voltmeters, maar ook demonstratiemodellen voor wetenschappelijk onderwijs worden uitgestald. Een voorbeeld hiervan zijn de prachtige bloemmodellen uit papier-maché die bij plantkundeonderzoek gebruikt werden. De Gentse universiteit heeft zelf ook gecontribueerd aan de ontwikkeling van wetenschappelijke instrumenten en had destijds glasblazers, timmermannen en ijzersmeden in dienst.

De schijnwerpers worden gericht op verschillende klinkende namen binnen het wetenschappelijk onderzoek. Joseph Plateau bouwde een academische carrière uit aan de Universiteit Gent. Hij is de ontdekker van de lichtnawerking en van de fenakistiscoop (een draaischijf waarmee bewegende beelden geïnsinueerd worden). Een andere is de scheikundige Leo Baekeland. Dankzij hem kennen we het Velox-fotopapier en het bakeliet – het allereerste synthetische plastic. De Duitser August Kekulé mag gerust de ‘founding father’ van de structurele organische chemie genoemd worden. Hij werd door de Gentse universiteit in 1858 aangetrokken om het elan van de Vlaamse chemie op te krikken. In die periode ontdekte Kekulé de ringvormige benzeenstructuur, de basis voor de aromatische scheikunde.

Historiek van de collectie

Contact: