Collectie Geschiedenis van de Wetenschappen

Opgelet:

Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen op Campus De Sterre sluit zijn publieke deuren op vrijdag 13 juli 2018. Niet getreurd! De waardevolle collectie, die sinds 1995 haar toonplek had op deze locatie, maakt nu deel uit van de collecties van het nieuwe Gents Universiteitsmuseum. Dit museum, dat een inkijk zal geven in de unieke academische collecties van de Universiteit en in  wetenschappelijk denken over disciplines en grenzen heen, opent eind 2019 op Campus Ledeganck (aan de Plantentuin). Dus laten we zeker in contact blijven. We hebben immers bijzondere plannen!
Het museum aan De Sterre zal tijdens het academiejaar 2018-2019 één van de plekken zijn waar het toekomstige museum vorm krijgt, ontwikkeld en getest wordt. Daarna krijgt het een belangrijke functie als Collectiedepot. 

De collectie blijft natuurlijk (op afspraak) beschikbaar voor studie-/onderzoeksdoeleinden.

Tot en met 5 oktober 2018 kan het museum nog gehuurd worden voor lezingen, doctoraatsverdedigingen, ... Alle info vindt u hier.

-------

Wie doorheen tweehonderd jaar geschiedenis van de wetenschappen wil kuieren, vindt z’n plaats in deze collectie. Verschillende disciplines, zoals fysica, wiskunde, biologie en chemie worden samen belicht. Zo zien we waar de analogieën en wisselwerkingen zitten. Want het heden is de optelsom van het verleden, niet?

Aan de hand van de technologische vooruitgang van deze instrumenten schetst het museum de geschiedenis van de verschillende wetenschapstakken. Daarom is de uitgebreide collectie (meer dan 5000 stukken) zo interessant. De kern van de verzameling zijn de instrumenten die aan de universiteit werden gebruikt in het onderwijs en onderzoek, sinds de oprichting in 1817. Dat patrimonium aan ‘oude’ instrumenten van de universiteit wordt bewaard en toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en bezoekers. Bliksemopwekkers, historische microscopen, voltmeters, maar ook demonstratiemodellen voor wetenschappelijk onderwijs worden uitgestald. Een voorbeeld hiervan zijn de prachtige bloemmodellen uit papier-maché die bij plantkundeonderzoek gebruikt werden. De Gentse universiteit heeft zelf ook gecontribueerd aan de ontwikkeling van wetenschappelijke instrumenten en had destijds glasblazers, timmermannen en ijzersmeden in dienst.

De schijnwerpers worden gericht op verschillende klinkende namen binnen het wetenschappelijk onderzoek. Joseph Plateau bouwde een academische carrière uit aan de Universiteit Gent. Hij is de ontdekker van de lichtnawerking en van de fenakistiscoop (een draaischijf waarmee bewegende beelden geïnsinueerd worden). Een andere is de scheikundige Leo Baekeland. Dankzij hem kennen we het Velox-fotopapier en het bakeliet – het allereerste synthetische plastic. De Duitser August Kekulé mag gerust de ‘founding father’ van de structurele organische chemie genoemd worden. Hij werd door de Gentse universiteit in 1858 aangetrokken om het elan van de Vlaamse chemie op te krikken. In die periode ontdekte Kekulé de ringvormige benzeenstructuur, de basis voor de aromatische scheikunde.

Historiek van de collectie

Contact: