Type- & Vouchercollecties

De vouchercollectie van de Collectie Dierkunde bevat zowel voucherspecimens die gebruikt werden bij specifiek onderzoek dat leidde tot A1-artikels, als typespecimens, van voornamelijk nematoden, aan de hand van dewelke nieuwe (dier)soorten, zijnde nieuw voor de wetenschap, beschreven werden in A1-publicaties. Dergelijke voucher- en typespecimens moet in erkende collecties in functie van potentieel vergelijkend onderzoek bijgehouden worden.

U kan contact opnemen met:

Dominick Verschelde -
T: +32 (0) 9 264 52 28.