Middelbaar Onderwijs 1ste Graad

Maak je eigen microscoop

20 leerlingen | 2u | € 75

Workshop

In het spoor van de 17de-eeuwse onderzoeker Antoni Van Leeuwenhoek maken leerlingen een eigen microscoop m.b.v. een glazen pipet en bunsenbrander. Hiermee onderzoeken ze de cellen van planten. Nadien bestuderen leerlingen de verschillende microscopen in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. Op die manier ontdekken ze de relatie tussen technische vernieuwing en wetenschappelijke ontdekkingen en vergaren ze inzicht in de verhouding tussen wetenschap en maatschappij.

Doelgroep: Secundair onderwijs (BSO / TSO / KSO / ASO) eerste, tweede graad

Locatie: 
Campus Sterre (S30) of plantentuin

Reserveren

Rondleiding Collectie Geschiedenis van de Wetenschappen

25 leerlingen | 1u | € 35

Rondleiding

Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen biedt onderdak aan een opmerkelijke collectie historische wetenschappelijke instrumenten die door de jaren heen aan de Universiteit Gent verzameld werden. De instrumenten werden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden of als demonstratietoestellen bij het onderwijs. Maar de wetenschap staat niet stil en toestellen zijn vlug voorbijgestreefd. In laboratoria worden ze aan de kant geschoven, maar in het museum stelen ze de show. Hun technologische vooruitgang vertelt immers het boeiende verhaal van de geschiedenis van de wetenschap!

Doelgroep: Secundair onderwijs (BSO / TSO / KSO / ASO)

Locatie: Campus Sterre (S30) 

Reserveren

Tekensessie in de collectie geschiedenis van de wetenschappen

25 leerlingen | halve dag | gratis

Vrij bezoek

Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen heeft heel wat prachtige historische en wetenschappelijke instrumenten en educatieve demonstratietoestellen in huis. De unieke objecten bestaan uit verschillende materialen: metaal, hout, glas, papier maché, plaaster ... De collectie vormt dan ook een mooie uitdaging voor het getrainde oog van de leerling uit het (secundair) kunstonderwijs die zich wenst te verdiepen in het grensvlak tussen kunst en wetenschap. Na een korte inleiding over de collectie kunnen de leerlingen de authentieke apparaten ontdekken en door middel van schetsen op papier vastleggen.

Doelgroep: Secundair onderwijs (KSO), Volwassenenonderwijs


Locatie: Campus Sterre (S30) 

Reserveren

Wat maakt een wetenschapper tot wetenschapper?

20 leerlingen | 2u | € 75

Workshop

Er leven heel wat misverstanden over wetenschap onder burgers. In deze workshop wordt op dialogische wijze de misverstanden aan de kaak gesteld. Met vragen zoals ‘Wat karakteriseert een wetenschapper? Is wetenschap objectief? Is een wetenschapper creatief?Wanneer is een wetenschappelijke uitspraak betrouwbaar?’ gaan leerlingen op verkenning in het museum van de geschiedenis van de wetenschappen. Ze bevragen centrale stellingen over wetenschap op basis van historische objecten uit de fysica, biologie of chemie. In deze workshop gaan jongeren met elkaar in dialoog en worden ze uitgedaagd hun vooronderstellingen over wetenschap bloot te leggen.

Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO / KSO / ASO)

Locatie: Campus Sterre (S30) of plantentuin

Reserveren

Vijverwriemels

20 leerlingen | 1u | € 60

Workshop

De leerlingen proberen het dierlijke leven in ogenschijnlijk ‘leeg’ vijverwater te herkennen. Vijver- of beekwater dat op het eerste gezicht leeg en levenloos schijnt, bevat enorm veel leven. We laten de kinderen allerlei vijverwriemelbeestjes determineren (= zoeken naar hun naam). De kinderen mogen zelf een schep beek- of vijverwater van thuis meebrengen. Of ze nemen samen met de conservator een staal uit de vijver van de Plantentuin. In het museum bekijken we dan met een binoculaire loep of microscoop de diertjes die in het water te vinden zijn. We proberen de dieren te determineren (op soortnaam brengen) aan de hand van sleutels.

Doelgroep: Basisonderwijs en secundair onderwijs: 1ste en 2de graad. Het niveau wordt aangepast aan de doelgroep.

Periode: In onderling overleg


Locatie: Campus Ledeganck

Reserveren

Fotosynthese: zonder licht geen leven

20 leerlingen | 2u | € 75

Workshop

In het laboratorium van de plantentuin onderzoeken leerlingen zelfstandig het fotosyntheseproces bij planten. Op basis van plantenmateriaal uit de plantentuin onderzoeken de jongeren het belang van licht bij fotosynthese en de productie van zuurstofgas. Ook de aanwezigheid van huidmondjes en de productie van zetmeel in groene bladeren wordt blootgelegd.

Doelgroep: Eerste en tweede graad secundair onderwijs

Locatie: Plantentuin

Reserveren