Biologie van de voeding

25 leerlingen | 1u30 | € 60

Interactieve demonstratie

Levende wezens nemen voedsel tot zich om te overleven. Ook voor de mens is voeding noodzakelijk, want enkel zo kunnen we voldoende energie opwekken om alle processen in ons lichaam optimaal te laten verlopen. Hoewel iedereen meermaals per dag eet, blijkt al gauw dat leerlingen weinig weten over wat ze eten. De workshop wil daarin verandering brengen. Samen met een deskundige proberen leerlingen een antwoord te formuleren op vragen als “Wat is de samenstelling van onze voeding?”, “Waarom eten we?”, “Wat is bederf en hoe kunnen we dat vermijden?”, “Hoe proeven we en wat beïnvloedt daarbij onze smaak?”.

Doelgroep: tweede & derde graad secundair onderwijs (TSO / KSO / ASO)


Locatie: Campus Sterre (S30) 

Reserveren