Eric Van Ranst

E-mail
eric.vanranst@ugent.be
Telefoon
09 264 46 26
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bodemkunde en bodembeheer
Algemene en interdisciplinaire aardwetenschappen
Mineralogie - petrologie - vulcanologie - geochronologie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geologie

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 1ste verdieping lokaal 042
Telefoon
09 264 46 26
Telefoon Secretariaat
09 264 45 94

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.