Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 2de verdieping lokaal 057
Telefoon
09 264 60 96
09 264 60 90
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.