Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 2de verdieping lokaal 020
Telefoon
09 264 58 88
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.