Beata De Vliegher

E-mail
beata.devliegher@ugent.be
Telefoon
09 264 50 53
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Wetenschappen

Functie
studietrajectbegeleider
Adres
Krijgslaan 281, S2
9000 Gent
Werkplaats
S2, 3de verdieping lokaal 010
Telefoon
09 264 50 53
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.