Tania De Vos

E-mail
tania.devos@ugent.be
Telefoon
09 264 97 33
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
vakgroepsecretaris
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Werkplaats
Binnenvleugel, gelijkvloerse verdieping lokaal 005
Telefoon
09 264 97 33
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.