Stefaan De Neve

E-mail
stefaan.deneve@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Bodemkunde
Bodemeigenschappen en bodemprocessen
Nutrient Management

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 60 61
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.