Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 61 78
09 264 61 77
Telefoon Secretariaat
09 264 61 77

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Bio-ingenieurswetenschappen

Functie
diensthoofd
Adres
Coupure Links 653 geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 02

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst Internationalisering FBW

Functie
diensthoofd
Adres
Coupure Links 653 geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 10
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.