Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
hoofddocent
Adres
Voldersstraat 5
9000 Gent
Werkplaats
Oude Griffie, 2de verdieping lokaal 002
Telefoon
09 264 68 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.