Peter Goethals

E-mail
peter.goethals@ugent.be
Telefoon
09 264 37 68
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Werkplaats
Blok F - Resto, TWeede verdieping lokaal 043
Telefoon
09 264 37 68
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.