Hilde Van Peteghem

E-mail
hilde.vanpeteghem@ugent.be
Telefoon
09 264 97 36
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Research and Internationalization Office (RIO)

Functie
beleidsmedew. onderz. en internat.
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Werkplaats
Zijvleugel Rechts, 2de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 97 36
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.