Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Functie
docent tenure track
Adres
Salisburylaan 133, D1 ingang 24
9820 Merelbeke
Werkplaats
D1 - Hoogbouw, gelijkvloerse verdieping lokaal 028
Telefoon
09 264 77 37
Telefoon Secretariaat
09 264 74 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.