Hugo DeBlock

E-mail
hugo.deblock@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot de antropologie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 40 06
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.