Kristien Ballegeer

E-mail
kristien.ballegeer@ugent.be
Telefoon
09 264 68 97
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Functie
vakgroepsecretaris
Adres
Voldersstraat 3
9000 Gent
Werkplaats
Emile Braunschool, gelijkvloerse verdieping lokaal 031
Telefoon
09 264 68 97
Telefoon Secretariaat
09 264 68 97
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.