Matthias D'hooghe

E-mail
matthias.dhooghe@ugent.be
Telefoon
09 264 93 94
09 264 93 79
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Organische chemie: structuur
Organische chemie: reactiviteit

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 4de verdieping lokaal 003
Telefoon
09 264 93 94
09 264 93 79
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.