Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 016
Spreekuren
onmiddellijk na de les of op afspraak
Telefoon
09 264 38 08
09 264 41 31
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.