Thomas Vervisch

E-mail
thomas.vervisch@ugent.be
Telefoon
09 264 39 72
Categorie
praktijkassistent
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
praktijkassistent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon
09 264 39 72
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.