Joachim Ben Yakoub

E-mail
joachim.benyakoub@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.