Mieke Embo

E-mail
mieke.embo@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.