Nancy Nevejan

E-mail
nancy.nevejan@ugent.be
Telefoon
09 264 37 60
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Freshwater Fish Culture Techniques
Mollusc and Crustacean Culture

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 60
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.