Maya Termonia

E-mail
maya.termonia@ugent.be
Telefoon
09 264 35 59
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
wetenschappelijk medewerker
onderwijsbegeleider
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 6de verdieping lokaal 006
Telefoon
09 264 35 59
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.