Minah Nabirye

E-mail
minah.nabirye@ugent.be
Telefoon
0488 71 38 01
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Taaldocumentatie en taalbeschrijving in Afrika

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
doctor-assistent onderzoeksmandaat
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 3de verdieping lokaal 014
Telefoon
0488 71 38 01
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.