Olivier Degomme

E-mail
olivier.degomme@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Sociale epidemiologie
Epidemiologie
Gezondheidszorg
Opleidingsonderdelen
Coördinatie van een multisectorieel respons bij gender-gerelateerd geweld in humanitaire situaties
Gezondheid en ontwikkeling

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
hoofddocent
Adres
C. Heymanslaan 10
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.