Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geografie

Functie
gastprofessor
Onbezold. gastprof.
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon
09 264 49 85
Telefoon Secretariaat
09 264 46 95
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.