Fien De Block

E-mail
fdblock.deblock@ugent.be
Categorie
gastprofessor
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Arabische taalverwerving: Media en Egyptisch IV
Arabische taal- en tekststructuren: religieus denken

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
gastprofessor
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.