Hilde Gunnink

E-mail
hilde.gunnink@ugent.be
Telefoon
09 264 41 75
0494 88 93 38
0031 614256059
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot de Afrikaanse taalkunde

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 010
Telefoon
09 264 41 75
0494 88 93 38
0031 614256059
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.