Frederik De Roeck

E-mail
frederik.deroeck@ugent.be
Telefoon
0496 04 07 88
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
doctor-assistent
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon
0496 04 07 88
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.