Esther Marijnen

E-mail
esther.marijnen@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
docent tenure track
FWO Postdoc Junior
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.