Sara Pacchiarotti

E-mail
sara.pacchiarotti@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Bantu Grammar in a Comparative and Contrastive Perspective

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
FWO Postdoc senior
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.